DO CZEGO SŁUŻY WÓJTOWI ZBIGNIEW SZPETNAR?

O konflikcie interesów w działalności jakiejkolwiek władzy publicznej, zarówno państwowej jak i samo...

GMINA SOLINA NA DRODZE DO ODRODZENIA SZLACHETNYCH WARTOŚCI

Przemówienie nowo wybranego Wójta Gminy Solina – Adama Piątkowskiego na spotkaniu z mieszkańcami nas...

„MARNY ZWYCZAJ LOKALNYCH DZIENNIKARZY”. W odpowiedzi panu Henrykowi Chmielowi.

Marny zwyczaj lokalnych dziennikarzy – takimi słowami ocenia mój poprzedni artykuł na łamach EZW pan...

PANIE WŁADYSŁAWIE, PAMIĘTAMY!

W tak znaczącym wydarzeniu w historii naszej gminy uznaliśmy, że trzeba przywołać postać Władysława ...

UMORZONE ŚLEDZTWO W SPRAWIE WYKSZTAŁCENIA SAWIŃSKIEGO

Prokuratura Rejonowa w Krośnie umorzyła śledztwo w sprawie uzasadnionej wątpliwości co do wiarygodno...

MISJA ZAKOŃCZONA

Kiedy w maju 2000 roku zdecydowaliśmy się wydawać Echo Zielonych Wzgórz, naszym głównym celem było o...

Niedziela, 06 wrzesień 2015 15:17

Pogotowie Ekologiczne [VIDEO]

Napisane przez

Przedstawiamy Państwu kopię wyemitowanego w dniu 01-09-2015r. przez TVP Rzeszów materiału na temat gospodarki ściekami przez Gminę Solina.

 

Przemówienie nowo wybranego Wójta Gminy Solina – Adama Piątkowskiego na spotkaniu z mieszkańcami naszej gminy w świetlicy wiejskiej w Polańczyku.

Wtorek, 13 styczeń 2015 22:35

PANIE WŁADYSŁAWIE, PAMIĘTAMY!

Napisał

W tak znaczącym wydarzeniu w historii naszej gminy uznaliśmy, że trzeba przywołać postać Władysława Wojtonia, który w okresie pierwszych lat przemian ustrojowych potrafił zdecydowanie i bezkompromisowo bronić interesów dobra wspólnego naszej gminy. Choć popełniał błędy i mylił się czasem w ocenie decyzji, to potrafił się do tego przyznać. Gdyby w tamtym czasie było więcej takich osób a zdrowie pozwoliło mu dalej żyć, to nie musielibyśmy tak długo czekać na zakończenie ponurego czasu rządów Sawińskiego, a może do takich rządów by nie doszło.

Wtorek, 13 styczeń 2015 21:12

MISJA ZAKOŃCZONA

Napisał

Kiedy w maju 2000 roku zdecydowaliśmy się wydawać Echo Zielonych Wzgórz, naszym głównym celem było odsunięcie Zbigniewa Sawińskiego ze stanowiska wójta naszej gminy. Paradoksalnie, w niektórych przypadkach, przez nasze działania pomogliśmy mu na tym stanowisku się umocnić. Chodzi głównie o nasze uderzenie w Elektrownię w Solinie. Posypały się ogromne pieniądze z podatków, których Sawiński nie egzekwował, a jak już teraz wiemy, w tamtym czasie w tej firmie panowała zorganizowana przestępczość.

Prokuratura Rejonowa w Krośnie umorzyła śledztwo w sprawie uzasadnionej wątpliwości co do wiarygodności jego wykształcenia na poziomie szkoły średniej, jak również to, w jaki sposób został dopuszczony do studiów podyplomowych nie mając egzaminu maturalnego ani też studiów podstawowych. Więcej informacji przekażemy czytelnikom po zapoznaniu się z aktami sprawy. Sprawdzimy czy prokuratura rzeczywiście starała się dociec prawdy i czy wykonała wszystkie czynności, które należało wykonać. Z naszego dziennikarskiego śledztwa wynika, że świadectwo ukończenia szkoły średniej w Jaśle mógł otrzymać w drugiej połowie lat90., a nie w 1977 roku. Co do studiów podyplomowych to uzyskaliśmy bardzo wiarygodne informacje, że Sawiński na wykłady z zakresu Europeistyki na Filii UMCS w Rzeszowie dojeżdżał służbowym samochodem prowadzonym przez służbowego kierowcę. Nasz rozmówca powiedział też, że Urząd Gminy Solina opłacił koszty tych studiów.

Jasiek Joniak

Wtorek, 04 luty 2014 18:39

MOŻNA PISAĆ SKARGI

Napisane przez

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Izba wydawców Prasy oraz Stowarzyszenie Gazet Lokalnych rozpoczęły w 2011 r. kampanię społeczną „Wykreśl 212 kk”. Przestępcą z art. 212 kk (zniesławienie) może zostać każdy obywatel, nawet ten zwracający uwagę na istotne uchybienia wdziałalności różnych instytucji. Pomimo wielu akcji ipetycji politycy dotychczas nie podjęli żadnych konkretnych kroków w kierunku usunięcia art. 212 z kodeksu karnego. W Polskim porządku prawnym istnieją alternatywne sposoby dochodzenia swoich praw od sprawców zniesławienia, a istnienie odpowiedzialności karnej za pomówienie zagraża swobodzie wypowiedzi.

Marny zwyczaj lokalnych dziennikarzy – takimi słowami ocenia mój poprzedni artykuł na łamach EZW pan Henryk Chmiel.

W lipcu 2013 r. pan Henryk Chmiel skierował do naszej redakcji list z żądaniem opublikowania w naszej gazecie jego treści jako odpowiedzi na artykuł Pielęgnacja drzewostanu = drzewostanu zrąb całkowity! Ponieważ list jest obszerny, niemożliwe jest, aby umieścić go w całości w naszej skromnej gazecie w wersji papierowej, pełna jego treść dostępna jest pod załącznikiem na dole tego artykułu (podświetlone na czerwono) oraz TUTAJ. Odnoszę wrażenie, że list ten prawie w całości nie dotyczy tego artykułu.

Wtorek, 04 luty 2014 18:17

LEPIEJ KRAŚĆ

Napisane przez

Wahałem się czy zabierać głos na łamach tej gazety na temat sprawy, która dotyczy mojej osoby. Doszedłem jednak do wniosku, że kwestia nielegalnej wycinki moich drzew ma wymiar daleko szerszy niż osobisty, bo pokazuje jak w naszym kraju w niektórych przypadkach tworzy się kretyńskie prawo. Jeszcze w latach 80. własnoręcznie zasadziłem na granicy mojej działki z drogą gminną małe świerki, które miały stanowić żywopłot.

Wtorek, 04 luty 2014 18:15

GIGANTYCZNE STRATY W BUDŻECIE NASZEJ GMINY

Napisane przez

Zanim napiszę jak duże są to straty i kto ponosi odpowiedzialność za ten stan rzeczy, należy przypomnieć całe tło sprawy oraz wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości. Jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku wywłaszczono teren, na którym miała powstać zapora oraz zbiornik Zalewu Solińskiego. Oczywiście już wtedy wiedziano jak maksymalnie będzie spiętrzana woda w tym zbiorniku.

Wtorek, 04 luty 2014 18:13

DO CZEGO SŁUŻY WÓJTOWI ZBIGNIEW SZPETNAR?

Napisane przez

O konflikcie interesów w działalności jakiejkolwiek władzy publicznej, zarówno państwowej jak i samorządowej, mówimy wówczas, gdy urzędnik podejmujący rozstrzygnięcie jakiejś sprawy bądź też uczestniczący w przygotowaniu tego rozstrzygnięcia, ma lub może mieć osobisty interes (finansowy lub pozafinansowy) w sposobie rozstrzygnięcia tej sprawy.

Wtorek, 04 luty 2014 18:10

CZY MAFIA ADMINISTRUJE PODKARPACIEM?

Napisane przez

„Polska jest demokratycznym państwem prawa.”

To zapewnienie słyszymy od 4 czerwca 1989 r. Kilka razy do roku jest wypowiadane przez najważniejsze osoby w naszym kraju, szczególnie przez te aktualnie rządzące. Ten slogan ma stworzyć w mieszkańcach naszego kraju poczucie bezpieczeństwa, równości wobec prawa, sprawiedliwości, wolności.
Trudno uwierzyć w to zdanie na podstawie tylko jednego przypadku: zmiany klasyfikacji gruntów i zniszczenia lasu na działkach położonych w Solinie, a przypadków podobnych i innych jest więcej.

Pan Artur Adamczyk, Przewodniczący Rady Gminy Solina z/s w Polańczyku

Podpisani własnoręcznie na załączonej liście mieszkańcy miejscowości Polańczyk z ufnością i należytym szacunkiem zwracamy się do Pana z prośbą o przedstawienie Radzie Gminy sprawy Jana Joniaka dotyczącej prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lesku. Postępowanie Komornika jest wynikiem działania Gminy. W głębokim przeświadczeniu o niewspółmiernie wysokiej karze w stosunku do popełnionego czynu przez J. Joniaka, wnioskujemy o wstrzymanie prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez Gminę.

Wójtowie dziewięciu bieszczadzkich gmin solidarnie postanowili zasilić kasę prywatnej fundacji-krzak. Zrzucili się po 12 tys. złotych. W  zamian fundacja miała zorganizować szkolenia. Wiele wskazuje jednak na to, że szkolenia były czystą fikcją, a chodziło tylko o to by znaleźć sposób na przekazanie publicznych pieniędzy. Po co? O tym w reportażu Tomasza Pupca, ttv.pl

Wystąpienie Dyrektora PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina-Myczkowce - Józefa Folcika na Sesji Rady Gminy Solina w dniu 27.06.2013r.

Można zadać sobie pytanie w jaki sposób mogło dojść do tak ogromnego skandalu w państwie prawa? Dlaczego tak wielu urzędników w rażący sposób łamało w tej sprawie polskie prawo? Jedyną odpowiedzią może być to, że doznali oni cudu zaślepienia, którego początkiem była obietnica.

Łączna liczba drzew ściętych na wszystkich działkach wynosi 508. Ścinkę wykonano metodą zrębu całkowitego z okrzesaniem gałęzi, które zalegały na powierzchni zrębowej (…) Na działce 58… znamiona chorób kwalifikujących je do ścinki to 6 sztuk drzew (…) Na działce 58… .stwierdzono 3 sztuki tzw. posuszu oraz 2 sztuki z objawami raka otwartego (…) Na działce 58… kilka sztuk odciętych od pniaka po prawdopodobnie samoistnym ich obaleniu (…) Całkowite usunięcie drzew na stoku działki 58… może powodować następstwa erozyjne.
– fragment opinii biegłego Franciszka Z. Wykonanej dla prokuratury.

 

Sobota, 22 czerwiec 2013 19:14

SZPETNE SPRAWY NA FOLWARKU SAWIŃSKIEGO

Napisane przez

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Art. 1. Ustawa określa ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, w rozumieniu przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, oraz przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

A było to tak. Od wielu lat bywałem w Bieszczadach na początku mojego z nimi romansu, a było to lat temu 20.Były to piękne, dziewicze tereny i turystów było mało, a zwierzątek dużo – pięknie po prostu.

Zakochałem się w tych pagórkach, pięknym solińskim zalewie i cudownych dobrych ludziach, których tam poznałem. Wciągnęli mnie oni do Krośnieńskiego Związku Żeglarskiego w Polańczyku. Tutaj zrobiłem patent żeglarski i przez całe lata pływałem po zalewie kiedy tylko czas na to pozwalał. Z drugiej strony Bieszczadów, w miejscowości Dźwiniacz Dolny trafiłem do stadniny koni „Forta” i znów wspaniali ludzie i cudowny odpoczynek, tym razem w siodle. Przebywając dość często na tych terenach i rozmawiając z ludźmi tu mieszkającymi – a życie codzienne w Bieszczadach to nie sielanka z folderów turystycznych – okazało się, że jednym z większych problemów na tym terenie jest gospodarka ściekowa, a w zasadzie jej brak.

Sobota, 22 czerwiec 2013 19:03

PODYPLOMOWY EUROPEJCZYK bez DYPLOMU

Napisane przez

Ostatni artykuł dotyczący uzasadnionej wątpliwości co do wiarygodności posiadania średniego wykształcenia przez wójta Sawińskiego, znów zaowocował nowymi informacjami i faktami. Uważni czytelnicy naszej gazety zauważyli, że Sawiński legitymuje się świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Europeistyki, wydanym przez Wydział Prawa i Administracji UMCS Filia w Rzeszowie z dnia 6 czerwca 2001. Zatem, by rozpocząć i ukończyć studia podyplomowe należy posiadać dyplom studiów licencjackich bądź magisterskich. Redakcja wystosowała oficjalne pismo do Archiwum UMCS w Lublinie z zapytaniem o studia pierwszego stopnia, które uprawniały Zbigniewa Sawińskiego do nauki podyplomowej.

 

Strona 1 z 63
Jesteś tutaj: Home